Category Archives: Health

Cebuano News: Camiguin PPOC magmugna’g task force pag-regular sa paggamit ug pabuto

Standard
CAMIGUIN, December 29 (PIA) — Ang Camiguin Provincial Peace and Order Council (PPOC) andam nang maghimo ug task force nga mulantaw ug mu-implementar sa paggamit sa mga pabuto sa probinsiya.
 
Si Department of the Interior and Local Government (DILG) OIC-Provincial Director Rhona P. Abadilla miingon niadtong PPOC fourth quarter meeting nga gipahigayon bag-ohay lang sa Camiguin Provincial Convention Center nga ang enactment sa Republic Act No. 7183, ang akto nga ga-regular sa pagbaligya, pag-manufacture, pagpang-apod-apod ug paggamit sa mga pabuto, nagtumong nga matubag ang gataas nga insidente sa kadaot ug mga naangol tungod sa pabuto.
20180103p
Sa resolusyon nga gitanyag, ang Philippine National Police mao’y mu-isyu ug permit sa usa ka trained nga tao kinsa musuperbisar sa pagpahigayon ug community fireworks, magproklamar ug kriterya sa maglangkob sa pabuto nga did-an, magpatuman sa RA 7183, magpahigayo’g information campaigns sa katalagman sa paggamit ug pabuto, ug maghatag sa consolidated nga report sa Opisina sa Presidente.
 
Ang tanang gapakabanang ahensiya gi-aghat usab nga magmugna ug information campaign sa peligro sa paggamit ug pabuto.(RTP/PIA10)
Advertisements

Camiguin PPOC to create task force on regulating firecrackers, pyrotechnic device use

Standard
CAMIGUIN, December 29 (PIA) — The Camiguin Provincial Peace and Order Council (PPOC) is set to create a task force to oversee and implement the use of firecrackers and other pyrotechnic devices in the province. 
 
Department of the Interior and Local Government (DILG) OIC-Provincial Director Rhona P. Abadilla said during the PPOC fourth quarter meeting held recently at the Camiguin Provincial Convention Center that enactment of Republic Act No. 7183, an act regulating the sale, manufacture, distribution and use of firecrackers and other pyrotechnic devices, aims to address the increasing incidents of firecracker related injuries and casualties.
20180103q
In the resolution proposed, the Philippine National Police (PNP) shall issue a permit to a trained person who shall supervise the conduct of community fireworks display, promulgate criteria for what constitutes prohibited firecrackers, enforce RA 7183, conduct information campaigns on danger of using fireworks and submit a consolidated report to the Office of the President. 
 
All other concerned agencies are also enjoined to conduct information campaign on the dangers of using fireworks.(RTP/PIA10)

Cebuano News: Camiguin ipatukpaw ang pasilidad panglawas

Standard
CAMIGUIN, December 29 (PIA) — Ang kagamhanang lokal sa Camiguin nangandam na aron matubang ang medikong panginahanglanon sa mga Camiguingnon pinaagi sa pagpatukpaw sa medikong pasilidad sa Camiguin General Hospital. 
 
Sa bag-ohay lang nga Provincial Peace and Order Council (PPOC) fourth quarter meeting, si PPOC Co-Chair Jurdin Jesus Romualdo miingon nga mubutang sila ug tulo ka dialysis units sa Camiguin General Hospital nga muserbisyo sa 70 ka mga dialysis nga pasyente sa probinsiya.
20180103t
Matud pa niya nga tungod sa maong pasilidad, dili na kinahanglan pang mubiyahe sa bisag kinsa pang pasyente sa Camiguin gikan sa isla padulong sa Cagayan de Oro o sa uban pang lugar aron makakuha sa maong tratamento.
 
Alang usab sa cardio program sa probinsiya, gi-ambit ni Romualdo nga anaa na pu’y angiogram ug andioplasty nga ibutang sa ospital sa probinsiya.
 
Ang angiogram usa ka pagsulay aron makita unsa nga mga ugat nga ga-suplay sa kasingkasing ang napi-ot na. Kini gagamit ug X-ray aron ipakita ang ruta nga mapa sa blood vessels ug mga ugat sa kasingkasing. Ang angioplasty sa laing bahin, usa ka tratamento nga gabuhaton sa usa ka doktor nga naglakip sa pagsuksok sa gamay nga mapaburot nga lobo sulod sa gapi-ot nga ugat.
 
Ang pagdugang sa maong mga pasilidad gihandum nga makahatag kaharuhay sa mga pasyente sa probinsiya.(RTP/PIA10)

Camiguin to boost health facilities

Standard
CAMIGUIN, December 29 (PIA) — The Camiguin provincial government is set to address the medical needs of Camiguingnons as it boosts the medical facilities of Camiguin General Hospital.
 
During the Provincial Peace and Order Council (PPOC) fourth quarter meeting held recently, PPOC Co-Chair Jurdin Jesus Romualdo said that they will be putting up three dialysis units in Camiguin General Hospital that would serve 70 dialysis patients in the province. 
 
He said that having the facility in the province will no longer require any Camiguingnon to travel from the island to Cagayan de Oro City and other areas just to have the treatment.
20180103u.jpg
As for the province’s cardio program, Romualdo shared that andiogram and andioplasty will be made available to any Camiguingnon in the province’s hospital. 
 
An angiogram is a test to find out which arteries supplying the heart have become narrowed and it uses X-rays to show ‘route maps’ of blood vessels and arteries in the heart. The angioplasty on the other hand, is a treatment performed by a doctor which involves inserting a small inflatable balloon into a narrowed artery.
 
The addition of such medical facilities are geared towards giving more comfort to the patients in the province.(RTP/PIA10)

Cebuano News: Camiguin ga-awhag sa mga drayber magsuot ug helmet

Standard

CAMIGUIN, December 11 (PIA) – Aron masiguro ug maampingan ang mga Camiguingnons, partikular na ang mga operator or drayber sa motor ug ilang pasahero, gikan sa magubaon ug sa hilabihan nga makadaot nga epektong makamatay gikan sa aksidente ug bangga, ang kagamhanang lokal mag-implementar sa Motorcycle Helmet Act o Republic Act No. 10054 sugod Enero 2018.

 

Sa Provincial Peace and Order Council (PPOC) Fourth Quarter Meeting niadtong Disyembre 7 sa Provincial Convention Center, si PPOC Co-Chai Jurdin Jesus Romualdo miingon nga ang tanang drayber sa motor kinahanglang magsuot ug helmet ug ang mga bata gibawalan mag-ingkod atubangan sa drayber.

20180103w 

“Standard protective motorcycle helmets are appropriate types of helmets for motorcycle riders that comply with the specifications issued by the Department of Trade and Industry (DTI) (Ang standard protective motorcycle helmets mao ang angay nga klase sa mga helmet alang sa mga drayber sa motor nga subay sa mga detalye nga giisyu sa Department of Trade and Industry (DTI),” giingon ni Romualdo dala dasig sa sa mga miyembro sa PPOC nga mutabang sa pag-apod-apod sa impormasyon kabahin sa pagsuot ug tarong nga helmet.

 

Alang mga bata nga gasakay sa motor, miingon si Romualdo nga dili angay para sa bisag kinsang tao nga mudrayb ug duha ka ligid nga motor nga aduna’y bata sakay sa mga pampublikong dalan diin naa’y daghang mga sakyanan, daghang kusog mudagan nga sakyanan o aduna’y speed limit nga lapas sa 60/kph nga giimplementar.

 

Kining mga balaod aplikable sa tanan wa’y labot kung ang pasaherong bata komportableng makab-ot sa iyang tiil ang standard foot peg sa motor ug makab-ot o mahawiran ang hawak sa drayber.(RTP/PIA10)

Camiguin urges motorcycle drivers to wear helmets

Standard

CAMIGUIN, December 11 (PIA) – To secure and safeguard the Camiguingnons, particularly the operators or drivers of motorcycles and their passengers, from the ruinous and extremely injurious effects of fatal or life threatening accidents and crashes, the provincial government here will strictly implement the Motorcycle Helmet Act or Republic Act No. 10054 starting January 2018.

 

During the Provincial Peace and Order Council (PPOC) Fourth Quarter Meeting on December 7 at the Provincial Convention Center, PPOC Co-Chair Jurdin Jesus Romualdo said that all of the motorcycle drivers should wear helmets and minors are banned from sitting in front of a motorcycle rider.

 

“Standard protective motorcycle helmets are appropriate types of helmets for motorcycle riders that comply with the specifications issued by the Department of Trade and Industry (DTI),” Romualdo said as he urged the members of PPOC to help in disseminating the law on wearing of proper helmet.

20180103x.jpg 

As for the riding minors, Romualdo said that it is unlawful for any person to drive a two-wheeled motorcycle with a child on board on public roads where there is heavy volume of vehicles, high density of fast moving vehicles or a speed limit of more than 60/kph is imposed.

 

These rules are applicable unless the child passenger can comfortably reach his/her feet on the standard foot peg of the motorcycle and reach around and grasp the waist of the motorcycle rider.(RTP/PIA10)

147 mothers join Int’l Babywearing Week in CDO

Standard

CAGAYAN DE ORO CITY, October 10 (PIA) – With the theme, “Threaded Together,” the Modern Nanays of Mindanao (MNM) spearheaded the region’s celebration of the International Babywearing Week (IBW) 2017 with 147 participants all over northern Mindanao on October 7, here.

 

The inspiration for the theme comes from the many different threads that when combined through the weaving process, form all of the carriers that many families use nowadays. All of the individual threads, once woven, create a material in the same way individuals and groups worldwide come together to create a global babywearing community.

 

With babywearing, Lucille Lapinid of MNM said that babies develop a sense of security and trust when they are attached to their caregivers. The act also helps in babies’ regulation of temperature, breathing and growth.

20171010c

Lapinid also shared that babywearing parents are more confident and mobile as they can easily address the needs of their babies. Thus, worn babies cry less and are in a quiet alert state, which is the ideal state of learning. Babywearing also strengthens and improves both the parent and the baby’s core muscles and posture.

 

For her part, Nadine Casiño, founder of MNM, stresses the common babywearing errors such as the front face carry, which has no proper leg support and all weight is supported in baby’s most sensitive place, and the use of narrow-based carrier that could eventually cause hip dysplasia among babies.

 

Casiño also cited the misconceptions on babywearing saying that carrying a baby could not spoil him or her since birth to 1.5 years is where a child develops feelings of trust versus mistrust. Hence, if needs are met consistently, infants will develop secure attachment and will learn to trust the environment.

20171010b.jpg

The MNM also stressed that babywearing could not cause bow-leggedness since such condition is pathologic and could not be caused by physical strain.

 

“Babies are naturally bowlegged because of the position in the womb,” Casiño said.

 

As for the statement, “It is tiring for a child to be in a carrier all day,” Casiño shared that a mother’s chest is the best place for the child to be. Being in a carrier means that the baby has immediate reach to everything that he or she needs such as food, warmth, movement and touch.

 

Different types of carriers and local sellers of such were also highlighted during the event through the IBW Library.

 

The IBW is a week-long opportunity to celebrate, promote, advocate for and focus media attention on the many benefits of babywearing.(RTP/PIA10)

 

 

Cebuano News: Camiguin gahingusgan ang PWDs pinaagi sa Pa-Birthday, panginabuhiang programa

Standard

MAMBAJAO, October 3 (PIA)—Aron mapausbaw ang makabangonan ug mabuligong pag-atiman sa persons with disabilities (PWDs), ang kagamhanang lokal diri gapahigayon sa Pa-Birthday ug panginabuhiang pagtabang nga mga programa sa probinsiya.

 

Uban sa kinatibuk-ang badyet nga P169,400 para sa 2017, ang Pa-Birthday nga programa galangkob sa supplemental feeding ug pagpanghatag ug reading eyeglasses sa 847 nga mga benepisyaryo gikan sa Catarman, Guinsiliban, Mahinog, Mambajao ug Sagay.

person-wth-disability-3

Sa kasamtangan, aduna’y 299 nga mga PWD benepisyaryo gikan sa Catarman, 202 sa Mambajao, 148 sa Mahinog, 113 sa Guinsiliban ug 85 sa Sagay.

 

Sa pagpahingusog sa mga PWDs aron muhimo ug oportunidad para sa ilang kaugalingon ug sa uban, ang Department of Labor and Employment (DOLE)-10 gahatag ug nagkalain-laing panginabuhiang pagtabang sa sektor sama sa produksyon sa sako bag, trapo ug kurtina diin ni-alokarang departamento ug P250,000 alang sa 24 ka mga benepisyaryo.

 

Ang DOLE gahatag usab ug indibidwal nga panginabuhiang pagtabang nga mupahiluna sa 10 ka mga benepisyaryo kada munisipyo.

 

Para sa tuig 2017, ang kagamhanang lokal nag-alokar ug P339,560 para sa mga programa, kalihokan, proyekto ug serbisyo alang sa mga PWDs.(RTP/PIA10)

Camiguin empowers PWDs with Pa-Birthday, livelihood programs

Standard

CAMIGUIN, October 3 (PIA)— To promote rehabilitative and supportive care to persons with disabilities (PWDs), the local government here conducts the Pa-Birthday and livelihood assistance programs in the province.

 

With a total budget of P169,400 for 2017, the Pa-Birthday program provides supplemental feeding and reading eyeglasses to 847 beneficiaries from the municipalities of Catarman, Guinsiliban, Mahinog, Mambajao and Sagay.

disability-symbols-300x300.png

Currently, there are 299 PWD beneficiaries from Catarman, 202 from Mambajao, 148 from Mahinog, 113 from Guinsiliban and 85 from Sagay.

 

As for empowering the PWDs to create opportunity for themselves and others, the Department of Labor and Employment (DOLE)-10 provides various livelihood assistance to the sector such as the sack bag, rug and curtain production where the department has allocated P250,000 for 24 beneficiaries.

 

The DOLE also provides individual livelihood assistance that would accommodate 10 beneficiaries per municipality.

 

For CY 2017, the local government allocates P339,560 for PWD programs, activities, projects and services.(RTP/PIA10) 

Cebuano News: DTI-Camiguin magpahigayo’g Consumer Fun Run

Standard

CAMIGUIN, September 30 (PIA)—Base sa temang, “Consumer Rights in the Digital Age,” ang Department of Trade and Industry (DTI)- Camiguin Provincial Office magpahigayo’g Consumer Fun Run karon Oktubre 1 aron sugdan ang Consumer Welfare Month nga kasaulogan sa Oktubre.

Ang fun run maglakip sa 3K ug 5K nga mga kategorya para sa lalaki ug babae nga magdadagan nga magsugod sa alas 6:15 ug 6:00 sa buntag.

Sa dili pa sugdan ang fun run, aduna’y ipahigayon nga Zumba (sayaw sa maayong panglawas) sa alas 5:00 sa buntag.

9c072785ed13387abd887fcb7743fba4.jpegAng mga mudaug sa 3K para sa lalaki ug babae nga kategorya makakuha ug P1,000, P700 ug P500 para sa una, ikaduha ug ikatulong mananaog.

Alang sa 5K nga lalaki ug babae nga kategorya, ang mga makadaug makakuha ug P1,500, P1,200 ug P1,000 para sa una, ikaduha ug ikatulong ganti.

Ang registration fee mudagan lang sa P100 lakip na ang run jersey.

Ang maong kalihokan nagtumong nga mapataas pa ang kahibalo sa katawhan sa isaulog nga Consumer Welfare Month ug isulong ang maayong panglawas sa mga sakop sa katilingban.(RTP/PIA10)