Tag Archives: Coastal and Marine Ecosystems Management Program

Cebuano News: Camiguin galusad sa coastal, marine ecosystem mngt program

Standard

SAGAY, Camiguin, July 31 (PIA)—Aron mas malangkubon ang pagdumala, pagtubag ug epektibong makunhod ang mga drayber ug bahad sa degradation sa coastal ug dagatnong ecosystem, ang probinsyal nga pangagamhanan diri milusad sa Coastal and Marine Ecosystems Management Program (CMEMP) niadtong Hulyo 28 sa Barangay Bugang, Sagay.

Ang kagamhanang local diri miingon nga ang maong programa giimplementar sa maong lugar aron ma makab-ot ug mapausbaw ang pagkamalahutayon sa mga serbisyo sa ecosystem, seguridad sa pagkaon ug climate change resiliency para sa kaayohan sa kasamtangan ug umaabot nga mga henerasyon.

20170731bAng mga program components naglakip sa pagtukod sa networking ug pagpahingusog sa marine protected area (MPA), pagpalambo sa biodiversity-friendly nga social enterprise, capacity building, teknikal nga pagtabang, pagdumala sa kahibalo, social marketing ug pagdumala, ug monitoring ug evaluation.

Aron magarantiya ang malampuson nga implementasyon sa programa, ang kagamhanang lokal nagpasalig nga magtukod ug maayong dugtong sa network sa mga MPAs aron masiguro ang epektibo ug malahutayong pagdumala sa coastal ug marine nga kahinguhaan.

20170731cIsip suporta sa CMEMP, ang kagamhanang lokal mag-implementar usab ug malahutayong pagduma sa coastal ug marine nga kahinguhaan aron makaambag sa seguridad sa pagkaon ug ipausbaw ang kaayohan sa mga katawhan sa coastal nga komunidad, ug epektibong ipakunhod ang mga bahad ug nakaingon sa degradation sa coastal ug marine nga kahinguhaan tungod sa mga makadaot nga pamaagi sa pagpanguha ug isda ug pagdaot sa mga puluy-anan sa mga mananap.

Tumong usab sa kagamhanang lokal ang mapaayo ang pagporma sa mga positibong balyo sa tanang hingtungdan apil na ang mga kabatan-onan pinaagi sa pag-ambit ug mga responsibiliadad sa malahutayong pagdumala sa coastal ug marine nga kahinguhaan ug puluy-anan, ug pagpa-ugmad sa kahanas ug kaalam sa mga empleyado sa Department of Environment and Natural Resources (DENR) ug kagamhanang lokal apil na usab ang laing mga hingtungdan sa coastal ug marine nga pagdumala.(RTP/PIA10)

Advertisements

Camiguin launches coastal, marine ecosystem mngt program

Standard

SAGAY, Camiguin, July 31 (PIA)— To comprehensively manage, address and effectively reduce the drivers and threats of degradation of the coastal and marine ecosystem, the provincial government here launched the Coastal and Marine Ecosystems Management Program (CMEMP) on July 28 at Barangay Bugang, Sagay.

The local government here said that such is implemented in the area to achieve and promote sustainability of ecosystem services, food security and climate change resiliency for the benefit of the present and future generations.

20170731aAmong the program components include the marine protected area (MPA) networking establishment and strengthening, biodiversity-friendly social enterprise development, capacity, building, technical assistance, knowledge management, social marketing and management, and monitoring and evaluation.

To guarantee smooth and successful implementation of the program, the local government commits to establish a well-connected network of MPAs to ensure effective and sustainable management of the island’s coastal and marine resources.

20170801aAs support to the CMEMP, the local government will also implement the sustainable management of coastal and marine resources to contribute to food security and to improve human well-being of the coastal communities, and effectively reduce threats and factors of degradation on coastal and marine caused by destructive fishing practices and habitat destruction.

It is also the aim of the local government to enhance the formation of positive values among all stakeholders including the youth through shared responsibilities in sustainable management of coastal and marine resources and habitats, and develop and/or enhance the skills and expertise of concerned Department of Environment and Natural Resources (DENR) and local government staff as well as the other stakeholder on coastal and marine management.(RTP/PIA10)