Tag Archives: open economy

Cebuano News: Camiguin gahisgot sa ASEAN nga kahigayonan, gaani sa unang tubo

Standard

MAMBAJAO, Camiguin, August 30 (PIA) – Pagsaka sa turismo taman 11 ka porsyento, pag-abot sa fast craft karong Nobyembre ug pagdaghan sa mga flights gikan Cebu padulong Camiguin karong Disyembre mao ang mga kinalabwan nga kalambuan nga giila sa kagamhanang probinsiyal isip positibong mga epekto sa Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) sa probinsiya.

 

Si Mambajao Municipal Mayor Jurdin Jesus Romualdo miambit niadtong ASEAN Multi-Sectoral Forum, Agosto 25 nga ang probinsiya, isip giila nga 10th most competitive province sa nasud, malatngonong nagpakita ug ekonomikong kabisog.

 

“Economic dynamism means that we are ready in ASEAN and all the country to receive investors in our LGU (local government unit) (Ang ekonomikong kabisog nagpasabot nga kita andam na sa ASEAN ug sa tibuok nasud nga mudawat ug tigpamuhunan sa atong kagamhanang lokal),” gisaysay sa mayor.

 

Iya usab giingon nga kung dili magpalupig ang nasud sa ASEAN, iyang ikonsiderar ang bukas nga ekonomiya kay kini mu-abri sa mga ganghaan sa wala’y limit nga kahigayonan labi na sa paggama ug mga trabaho.

ASEAN Awareness.jpg

Kalambuang probinsiyal

 

Kung hisgutan ang ekonomikong kahigayonan, ang mayor miambit nga gidahom na nila ang pagdaghan sa mga tigpamuhunan sa probinsiya lakip na ang pagtukod sa duha ka mga hotel, supermarket, drug store ug uban pa.

 

Ila usab nga gaayuhon ang runway sa airport aron mapahiluna ang gadaghang lokal ug langyaw nga mga turista sa lugar.

 

Si Civil Aviation Authority of the Philippines Provincial Manager Napoleon Bael miingon nga aduna’y kasarangang 78 ka mga pasahero kada flight sa airport ug ang maong gidaghanon wala miubos maski pa nga nahuman na ang peak season.

 

Ang kagamhanang probinsiyal gaplano usab sa pagtrabaho sa wireless local area networking aron mapadali ang tanang matang sa komunikasyon sa probinsiya.

ASEAN Opportunities.jpgPrograma sa kabataan

 

Alang sa kahanas sa pinulongan, giingon ni Romualdo nga mag-abri sila ug usa ka speech laboratory karong Setyembre “to give exact pronunciation and diction; to prepare for ASEAN (aron matudluan sa tukmang linitokan ug diksiyon; aron makaandam para sa ASEAN).”

 

Ang maong nga laboratoryo sugdan sa mga central nga mga tunghaan ug sa sunod tuig, ang kagamhanang probinsiyal nagtumong nga mabutangan sa maong pasilidad ang tanang tunghaan sa Camiguin lakip na usab sa mga barangay.

 

Aduna usab mga programa sa panglawas nga iimplementar aron mas mapaubos pa sa 4 porsiyento ang malnutrisyon sa mga kabataan sa probinsiya ngadto na sa 1 porsiyento.

 

“We have plenty of things to do in Camiguin, so many things to do that every life of the Camiguingnon will be worth for (Aduna kita’y daghang buhaton sa Camiguin, daghan pang mga buhaton nga bililhon sa matag usa ka kinabuhi sa Camiguingnon,” gipahimug-at ni Romualdo.(RTP/PIA10)

Advertisements

Camiguin cites vast ASEAN opportunities, reaps initial gains

Standard

MAMBAJAO, Camiguin, August 30 (PIA)—Increase in tourism by 11 percent, coming in of a fast craft by November and boost of flights from Cebu to Camiguin by December are among the major developments that the provincial government identified as the positive effects of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) in the province.

 

Mambajao Municipal Mayor Jurdin Jesus Romualdo shared during the ASEAN Multi-Sectoral Forum on August 25 that the province, being able to earn the 10th spot in the most competitive province throughout the country, has remarkably shown economic dynamism.

 

“Economic dynamism means that we are ready in ASEAN and all the country to receive investors in our LGU (local government unit),” the mayor stressed.

 

He further said that if the country wants to be competitive with ASEAN, it should consider an open economy since such will open doors for boundless opportunities especially on generating jobs.

 Most Competitive.jpg

Provincial developments

 

When it comes to economic opportunities, the mayor shared that they are now expecting a lot of investors coming in to the province including two hotels, supermarket, a drug store and more.

 

They are also repairing the airport’s runway to accommodate the flocking of local and foreign tourists in the area.

 

Civil Aviation Authority of the Philippines Provincial Manager Napoleon Bael said that they are currently accommodating an average of 78 passengers per flight and such number has not decreased even if it’s past the peak season already.

 

Aside from improving the airport and seaports in the area, the provincial government also plans to work on wireless local area networking that will hasten up all sorts of communication in the province.

Borderless Trading.jpg

Program for the children

 

As to the language proficiency, Romualdo said that they will be opening a speech laboratory on September “to give exact pronunciation and diction; to prepare for ASEAN.”

 

Such laboratories will commence in central schools and by next year, the provincial government is targeting to put up the facility in all schools in Camiguin as well as in the barangays.

 

There will also be health programs to be implemented to further decrease the 4 percent malnutrition of children in the province to at least 1 percent.

 

 

“We have plenty of things to do in Camiguin, so many things to do that every life of the Camiguingnon will be worth for,” Romualdo stressed.(RTP/PIA10)